Disclaimer

Home » Disclaimer

Hoewel bij het tot stand komen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Autoschadebedrijf De Rijp is op geen enkele manier, direct of indirect, aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen welke door derden worden aangeleverd en waarover Autoschadebedrijf De Rijp geen controle heeft. Autoschadebedrijf De Rijp  draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie.