Privacy

Home » Privacy

Autoschadebedrijf De Rijp respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacy policy wil Autoschadebedrijf De Rijp duidelijkheid scheppen in hetgeen Autoschadebedrijf De Rijp met uw gegevens doet.

Bezoekergegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de Autoschadebedrijf De Rijp website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Cookies

De Autoschadebedrijf De Rijp website maakt geen gebruik van cookies.

Persoonsgegevens

U kunt de Autoschadebedrijf De Rijp website bezoeken zonder ons persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Autoschadebedrijf De Rijp persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Autoschadebedrijf De Rijp op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen.

Autoschadebedrijf De Rijp zal uw gegevens niet doorleveren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Autoschadebedrijf De Rijp hier wettelijk toe verplicht wordt.

Inzage in gegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en gewenste correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Links

De website van Autoschadebedrijf De Rijp bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Autoschadebedrijf De Rijp kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Autoschadebedrijf De Rijp.